Izbirni predmeti

Vsebina izbirnih predmetov za šolsko leto 2024/2025 je predstavljena v spodnjih publikacijah:

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2024/25

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2024/25

 

Obvezni izbirni predmeti (2023/2024):

V 7., 8. in 9. razredu morajo učenci izbrati dve ali tri ure izbirnih predmetov glede na svoj interes, nadarjenost in sposobnost.

Letos so izbrali naslednje predmete:

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET RAZRED Učitelj/ica
Šport za sprostitev 7. Martina Holc
Ansambelska igra 7. Janja Kraner
Nemščina 1 7. Andrej Fekonja
Likovno snovanje 7.  
Urejanje besedil 7. in 8. Barbara Kocbek
Poskusi v kemiji 8. Marina Čupić
Glasbena dela 8. Janja Kraner
Izbrani šport: Odbojka 9. Martina Holc
Poskusi v kemiji 9. Marina Čupić

Neobvezni izbirni predmeti (2023/2024):

V 1., 4., 5., 6.,7., 8. in 9. razredu lahko učenci izberejo en neobvezni izbirni predmet. Letos so izbrali takole:

Predmet Razred Učitelj
Angleščina 1. Štefka Kocjan
Nemščina (2. tuji jezik) 4., 5., 6. Andrej Fekonja
Nemščina (2. tuji jezik) 7., 8., 9. Andrej Fekonja
Umetnost: Likovno ustvarjanje 4., 5., 6. Brane Lazič

 

Prilagodi izgled strani