Izbirni predmeti

Vsebina izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto 2021/2022 je predstavljena v spodnjih publikacijah:
OBVEZNI izbirni predmeti 2021/2022
NEOBVEZNI izbirni predmeti 2021/2022

 

Obvezni izbirni predmeti (2020/2021):

V 7., 8. in 9. razredu morajo učenci izbrati dve ali tri ure izbirnih predmetov glede na svoj interes, nadarjenost in sposobnost.

Letos so izbrali naslednje predmete:

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET RAZRED Učitelj/ica
šport za sprostitev 7. Bojan Kocbek
šport za zdravje 8.
likovno snovanje 2 8. in 9. Brane Lazič
nemščina 1 7. Nataša Brečko
nemščina 2 8. in 9.
poskusi v kemiji 8. Marina Čupić
poskusi v kemiji 9.
računalniška omrežja 9. Dejan Žmavc


Neobvezni izbirni predmeti (2020/2021):

V 1., 4., 5., 6.,7., 8. in 9. razredu lahko učenci izberejo en neobvezni izbirni predmet. Letos so izbrali takole:

Predmet Razred Učitelj
Angleščina 1. Štefka Kocjan Miuc
Računalništvo 4., 5., 6. Dejan Žmavc
Tehnika 4., 5., 6. Karmen Polič

 

Prilagodi izgled strani