Izbirni predmeti

Vsebina izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto 2022/2023 je predstavljena v spodnjih publikacijah:

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2022/2023

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2022/2023

 

Obvezni izbirni predmeti (2021/2022):

V 7., 8. in 9. razredu morajo učenci izbrati dve ali tri ure izbirnih predmetov glede na svoj interes, nadarjenost in sposobnost.

Letos so izbrali naslednje predmete:

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET RAZRED Učitelj/ica
šport za sprostitev 7. Bojan Kocbek
izbrani šport – nogomet 9.
nemščina 1 7. Andrej Fekonja
nemščina 2 8.
nemščina 3 9.
poskusi v kemiji 8. Marina Čupić
Sonce, Luna, Zemlja 7. in 9. Biserka Gavez

Neobvezni izbirni predmeti (2021/2022):

V 1., 4., 5., 6.,7., 8. in 9. razredu lahko učenci izberejo en neobvezni izbirni predmet. Letos so izbrali takole:

Predmet Razred Učitelj
Angleščina 1. Štefka Kocjan Miuc
Nemščina (2. tuji jezik) 4., 5., 6. Andrej Fekonja
Nemščina (2. tuji jezik) 7., 8., 9.
Šport 4., 5., 6. Irma Peran

 

Prilagodi izgled strani