Šola in okolje

POVEZOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM

1) Sodelujemo s sosednjimi šolami: OŠ Jarenina, OŠ Pesnica, OŠ Jurovski Dol, OŠ Šentilj, OŠ Sladki Vrh, OŠ Slivnica, OŠ Angela Besednjaka Maribor, OŠ Voličina, POS Gustava Šiliha Maribor, OŠ za sluh in govor Maribor (izmenjava strokovnih delavcev).
2) Sodelovanje z VRTCEM, ki je priključen šoli:
– sodelujemo v okviru opolnomočenja z zgodnjim opismenjevanjem, pri prizadevanju za mehkejši prehod v šolo, preko nastopov, vpisa novincev, strokovnih aktivov, skupnega obiska lutkovnih predstav, z gibanjem v telovadnici, organizaciji prireditev, socialnih transferjev.
3) Sodelovanje s srednjimi šolami:
– sodelovanje s III. Gimnazijo Maribor pri organizaciji prakse dijakov in drugimi šolami v zvezi z nadaljevanjem šolanja.
4) Sodelovanje s PF in FF v Mariboru in Ljubljani:
– sodelovanje s PF Maribor in Ljubljana ter Filozofsko fakulteto na področju pedagoške prakse študentov.
5) Sodelovanje s Centrom za socialno delo Maribor in Pesnica.
6) Sodelovanje s SZZ Maribor.
7) Sodelovanje s Svetovalnim centrom za otroke in mladostnike Maribor.
8) Pedagoškim inštitutom iz Ljubljane.
9) RIC – npz.
10) Sodelovanje z Domom starostnikov Idila.
11) Sodelovanje s KS Jakobski Dol, društvi in organizacijami v kraju:
– na kulturnem področju (proslave, razstave), na področju informatike, prometne varnosti, pri reševanju socialnih problemov učencev, na športnem področju.

Sodelovanje z društvi – mentorstva:
– Gasilsko društvo Jakobski Dol nam pripravi v okviru požarno-varnostnega meseca oktobra ogled gasilskega doma, predavanje o varstvu pred požarom in demonstracijo gašenja požara. Enako pripravi tudi za delavce šole. Pomagamo pri formiranju skupine mladih gasilcev, ki se na to udeležijo tekmovanj, sicer pa tudi na drugih področjih pomagamo drug drugemu. Vsako leto načrtujemo skupno akcijo reševanja pred požarom v šoli (evakuacija) in predstavitvijo protipožarne opreme;
– s Turističnim društvom Jakob;
– z Društvom kmečkih žena;
– s Športnim društvom Jakob.

Prilagodi izgled strani