Dnevi dejavnosti in ekskurzije

1. RAZRED
Dnevi dejavnosti Datum Vsebina, kraj      Vodja

 

 

ŠPORTNI DNEVI

23. 9. 2020 Pohod Andreja Kmetec
7. 10. 2020 Pohod (Jakobski Dol z okolico) Andreja Kmetec
1. 2. 2021 Zimski Andreja Kmetec
8. 6. 2021

Športne igre

 

Andreja Kmetec
junij 2021 Pohod Andreja Kmetec
KULTURNI DNEVI 2. 12. 2020 Nanine pesmi (SNG Maribor) Martina Šalamun
22. 4. 2021 Dan knjige Andreja Kmetec
27. 5. 2021 Zaključek bralne značke Jasna Kunstek
11. 6. 2021 30 let samostojne Slovenije Mojca Križanec
NARAVOSLOVNI DNEVI 8. 10. 2020 Zdrava prehrana Andreja Kmetec
21. 4. 2021 Dan Zemlje Andreja Kmetec
4. 6. 2021 Zaključna ekskurzija: Rogatec- muzej na prostem Andreja Kmetec
TEHNIŠKI DNEVI 13. 11. 2020 Poklici Andreja Kmetec
24. 11. 2020 Delavnice za bazar Andreja Kmetec
Marec 2021 Fotografija – uporabni izdelek Andreja Kmetec

 

2. RAZRED
Dnevi dejavnosti Datum Vsebina, kraj      Vodja

 

ŠPORTNI DNEVI

23. 9. 2020 Športnovzgojni karton (Jakobski Dol) Bojan Kocbek
7. 10. 2020 Pohod Štefka Kocjan Miuc
1. 2. 2021 Zimski Štefka Kocjan Miuc
8. 6. 2021 Športne igre Štefka Kocjan Miuc
junij 2021 Pohod Štefka Kocjan Miuc
KULTURNI DNEVI 2. 12. 2020 Nanine pesmi (SNG Maribor) Martina Šalamun
22. 4. 2021 Dan knjige Štefka Kocjan Miuc
27. 5. 2021 Zaključek bralne značke Jasna Kunstek
11. 6. 2021 30 let samostojne Slovenije Štefka Kocjan Miuc
NARAVOSLOVNI DNEVI 8. 10. 2020 Zdrava prehrana Štefka Kocjan Miuc
21. 4. 2021 Dan Zemlje Štefka Kocjan Miuc
4. 6. 2021 Zaključna ekskurzija: Rogatec- muzej na prostem Štefka Kocjan Miuc
TEHNIŠKI DNEVI 13. 11. 2020 Poklici Štefka Kocjan Miuc
24. 11. 2020 Delavnice za bazar Štefka Kocjan Miuc
marec 2021 Fotografija – uporabni izdelek Štefka Kocjan Miuc

 

3. RAZRED
Dnevi dejavnosti Datum Vsebina, kraj      Vodja

 

ŠPORTNI DNEVI

23. 9. 2020 Športnovzgojni karton (Jakobski Dol) Bojan Kocbek
7. 10. 2020 Pohod (Jakobski Dol z okolico) Sonja Ploj
1. 2. 2021 Zimski Sonja Ploj
8. 6. 2021 Športne igre Sonja Ploj
junij 2021 Plavanje (v šoli v naravi) Sonja Ploj
KULTURNI DNEVI 2. 12. 2020 Nanine pesmi (SNG Maribor) Martina Šalamun
22. 4. 2021 Dan knjige Sonja Ploj
27. 5. 2021 Zaključek bralne značke Jasna Kunstek
11. 6. 2021 30 let samostojne Slovenije Sonja Ploj
NARAVOSLOVNI DNEVI 8. 10. 2020 Zdrava prehrana Sonja Ploj
21. 4. 2021 Dan Zemlje Sonja Ploj
4. 6. 2021 Zaključna ekskurzija: Rogatec- muzej na prostem Sonja Ploj
TEHNIŠKI DNEVI 13. 11. 2020 Poklici Sonja Ploj
24. 11. 2020 Delavnice za bazar Sonja Ploj
marec 2021 Fotografija – uporabni izdelek Sonja Ploj

 

4. RAZRED
Dnevi dejavnosti Datum Vsebina, kraj      Vodja

 

 

 

ŠPORTNI DNEVI

23. 9. 2020 Športnovzgojni karton (Jakobski Dol)

 

 

 

Bojan Kocbek

 

7. 10. 2020 Pohod, Jakobski Dol z okolico
1. 2. 2021 Zimski
20. 5. 2021 Atletika
8. 6. 2021 Športne igre

 

TEHNIŠKI DNEVI

13. 11. 2020 Poklicna orientacija Alenka Borošak
24. 11. 2020 Delavnice za bazar Karmen Polič
19. 3. 2021 Fotografija Brane Lazič
15. 4. 2021 Energetika Urška Dajčman
NARAVOSLOVNI DNEVI 8. 10. 2020 Zdrava prehrana Urška Dajčman
21. 4. 2021 Dan Zemlje Marina Čupić
4. 6. 2021 Zaključna ekskurzija Urška Dajčman
KULTURNI DNEVI 2. 12. 2020 Nanine pesmi (SNG Maribor) Martina Šalamun
27. 5.  2021 Zaključek bralne značke Jasna Kunstek
11. 6. 2021 30 let samostojne Slovenije Urška Dajčman

 

5. RAZRED
Dnevi dejavnosti Datum Vsebina, kraj      Vodja

 

 

 

ŠPORTNI DNEVI

23. 9. 2020 Športnovzgojni karton (Jakobski Dol)

 

 

 

Bojan Kocbek

 

7. 10. 2020 Pohod (Jakobski Dol z okolico)
1. 2. 2021 Zimski
20. 5. 2021 Atletika
8. 6. 2021 Športne igre

 

TEHNIŠKI DNEVI

13. 11. 2020 Poklicna orientacija Alenka Borošak
24. 11. 2020 Delavnice za bazar Karmen Polič
19. 3. 2021 Fotografija Brane Lazič
15. 4. 2021 Energetika Urška Dajčman
NARAVOSLOVNI DNEVI 8. 10. 2020 Zdrava prehrana Marina Čupić
21. 4. 2021 Dan Zemlje Marina Čupić
4. 6. 2021 Zaključna ekskurzija Irma Peran
KULTURNI DNEVI 2. 12. 2020 Nanine pesmi (SNG Maribor) Martina Šalamun
27. 5.  2021 Zaključek bralne značke Jasna Kunstek
11. 6. 2021 30 let samostojne Slovenije Irma Peran

 

6. RAZRED
Dnevi dejavnosti Datum Vsebina, kraj      Vodja

 

 

 

ŠPORTNI DNEVI

23. 9. 2020 Športnovzgojni karton  (Jakobski Dol)

 

 

 

Bojan Kocbek

 

7. 10. 2020 Plavanje (Maribor)
1. 2. 2021 Zimski
20. 5. 2021 Atletika
8. 6. 2021 Športne igre

 

TEHNIŠKI DNEVI

13. 11. 2020 Poklicna  orientacija Alenka Borošak
24. 11. 2020 Delavnice za bazar Karmen Polič
19. 3. 2021 Fotografija Brane Lazič
15. 4. 2021 Energetika Urška Dajčman
NARAVOSLOVNI DNEVI 8. 10. 2020 Zdrava prehrana

 

Marina Čupić

 

21. 4. 2021 Dan Zemlje
4. 6. 2021 Zaključna ekskurzija
KULTURNI DNEVI 2. 12. 2020 Nanine pesmi (SNG Maribor) Martina Šalamun
27. 5.  2021 Zaključek bralne značke Jasna Kunstek
11. 6. 2021 30 let samostojne Slovenije Mojca Križanec

 

7. RAZRED
Dnevi dejavnosti Datum Vsebina, kraj      Vodja

 

 

 

ŠPORTNI DNEVI

23. 9. 2020 Športnovzgojni karton

 

 

 

Bojan Kocbek

 

7. 10. 2020 Pohod (Jakobski Dol z okolico)
1. 2. 2021 Zimski
20. 5. 2021 Atletika
8. 6. 2021 Športne igre

 

TEHNIŠKI DNEVI

13. 11. 2020 Poklicna orientacija Alenka Borošak
24. 11. 2020 Delavnice za bazar Karmen Polič
19. 3. 2021 Fotografija Brane Lazič
15. 4. 2021 Energetika
NARAVOSLOVNI DNEVI 8. 10. 2020 Zdrava prehrana Marina Čupić
10. 2. 2021 Naravoslovne vsebine v šoli v na naravi Martina Šalamun
21. 4. 2021 Dan Zemlje Marina Čupić
KULTURNI DNEVI 2. 12. 2020 Nanine pesmi (SNG Maribor) Martina Šalamun
27. 5.  2021 Rastem s knjigo Martina Šalamun
11. 6. 2021 30 let samostojne Slovenije Mojca Križanec

 

8. RAZRED
Dnevi dejavnosti Datum Vsebina, kraj      Vodja

 

 

 

ŠPORTNI DNEVI

23. 9. 2020 Športnovzgojni karton (Jakobski Dol)

 

 

 

Bojan Kocbek

 

7. 10. 2020 Pohod (Jakobski Dol z okolico)
1. 2. 2021 Zimski
20. 5. 2021 Atletika
8. 6. 2021 Športne igre

 

TEHNIŠKI DNEVI

13. 11. 2020 Poklicna orientacija Alenka Borošak
24. 11. 2020 Delavnice za bazar Karmen Polič
19. 3. 2021 Fotografija Brane Lazič
15. 4. 2021 Energetika
NARAVOSLOVNI DNEVI 8. 10. 2020 Zdrava prehrana Marina Čupić
21. 4. 2021 Dan Zemlje Marina Čupić
4. 6. 2021 Zaključna ekskurzija Barbara Fekonja
KULTURNI DNEVI 2. 12. 2020 Nanine pesmi (SNG Maribor) Martina Šalamun
27. 5.  2021 Zaključek bralne značke Jasna Kunstek
11. 6. 2021 30 let samostojne Slovenije Mojca Križanec

 

9. RAZRED
Dnevi dejavnosti Datum Vsebina, kraj      Vodja

 

 

 

ŠPORTNI DNEVI

23. 9. 2020 Športnovzgojni karton (Jakobski Dol)

 

 

 

Bojan Kocbek

 

7. 10. 2020 Pohod (Jakobski Dol z okolico)
1. 2. 2021 Zimski
20. 5. 2021 Atletika
8. 6. 2021 Športne igre

 

TEHNIŠKI DNEVI

13. 11. 2020 Poklicna orientacija Alenka Borošak
24. 11. 2020 Delavnice za bazar Karmen Polič
19. 3. 2021 Fotografija Brane Lazič
15. 4. 2021 Energetika
NARAVOSLOVNI DNEVI 8. 10. 2020 Zdrava prehrana Marina Čupić
21. 4. 2021 Dan Zemlje Marina Čupić
4. 6. 2021 Zaključna ekskurzija Mojca Križanec
KULTURNI DNEVI 2. 12. 2020 Nanine pesmi (SNG Maribor) Martina Šalamun
27. 5.  2021 Zaključek bralne značke Jasna Kunstek
11. 6. 2021 30 let samostojne Slovenije Mojca Križanec

 

STROKOVNE EKSKURZIJE
RAZRED ČAS KRAJ VODJA
1. 4. 6. 2021 Rogatec- muzej na prostem Andreja Kmetec
2. 4. 6. 2021 Rogatec- muzej na prostem Štefka Kocjan Miuc
3. 4. 6. 2021 Rogatec- muzej na prostem Sonja Ploj
4. 4. 6. 2021 Ljubljana, Ljubljansko barje Urška Dajčman
5. 4. 6. 2021 Ljubljana, Ljubljansko barje Irma Peran
6. 4. 6. 2021 Vače Marina Čupić
8. 4. 6. 2021 Vače Barbara Fekonja
9. 4. 6. 2021 Bled Mojca Križanec

 

Prilagodi izgled strani