Nacionalni preizkusi znanja

Koledar nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2021/22

NPZ  V 6. RAZREDU
Datum
sreda, 4. maj 2022 NPZ IZ SLOVENŠČINE
petek, 6. maj 2022 NPZ IZ MATEMATIKE
torek, 10. maj 2022 NPZ IZ ANGLEŠČINE
7. junij 2022 Ric posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu.
Seznanitev učencev z dosežki.
7. -9. junij 2022 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu.
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.
četrtek, 16. junij 2022 RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 6. razredu
petek, 24. junij 2022 Razdelitev obvestil o dosežkih pri NPZ za učence 6. razreda.

 

NPZ V 9. razredu
Datum  
sreda, 4. maj 2022 NPZ IZ SLOVENŠČINE
petek, 6. maj 2022 NPZ IZ MATEMATIKE
torek, 10. maj 2022 NPZ IZ GEOGRAFIJE
torek, 31. maj 2022 Ric posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu.
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu.
31. maj – 2. junij 2022 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu.
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.
petek, 10. junij 2022 RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu.
sreda, 15. junij 2022 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 9. razreda.

POSKUSNO PREVERJANJE ZNANJA UČENCEV 3. RAZREDA

Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja na podlagi Pravilnika o
nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli izvede poskusno preverjanje znanja ob koncu 3. razreda osnovne šole. Poskusno preverjanje znanja je za šole prostovoljno. Namen je preveriti doseganje ciljev in standardov znanja pri matematiki in slovenščini. Naša šola se bo prijavila na izvedbo Poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu v šolskem letu 2021/2022 in ga izpeljala v skladu z navodili in rokovniki.

Prilagodi izgled strani