Nacionalni preizkusi znanja

Koledar nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2020/21

NPZ  V 6. RAZREDU
Datum
torek, 4. maj 2021 NPZ IZ SLOVENŠČINE
četrtek, 6. maj 2021 NPZ IZ MATEMATIKE
ponedeljek, 10. maj 2021 NPZ IZ ANGLEŠČINE
7. junij 2021 Šola seznani učence z dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja.
7. -9. junij 2021 Učencem in njihovim staršem šola omogoči vpogled v ovrednotene naloge. Učenci se skupaj s starši odločajo za strokovno presojo o pravilnosti vrednotenja nalog (poizvedba).
9. junij 2021 Šola do tega roka posreduje Ricu podatke o poizvedbah.
24. junij 2021 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri nacionalnem preverjanju znanja.

 

NPZ V 9. razredu
Datum  
torek, 4. maj 2021 NPZ IZ SLOVENŠČINE
četrtek, 6. maj 2021 NPZ IZ MATEMATIKE
ponedeljek, 10. maj 2021 NPZ IZ ZGODOVINE

 

1. junij 2021

Šola seznani učence z dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja.

 

1.-3. junij 2021

Učencem in njihovim staršem šola omogoči vpogled v ovrednotene naloge.

Učenci se skupaj s starši odločajo za strokovno presojo o pravilnosti vrednotenja nalog (poizvedba).

3. junij 2021 Šola do tega roka posreduje Ricu podatke o poizvedbah.
15. junij 2021 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri nacionalnem preverjanju znanja.

POSKUSNO PREVERJANJE ZNANJA UČENCEV 3. RAZREDA

Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja na podlagi Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli  izvede  poskusno preverjanje znanja ob koncu 3. razreda osnovne šole. Poskusno preverjanje znanja je za šole prostovoljno. Naša šola se prijavi na poskusno preverjanje (predvidoma decembra 2020).

Prilagodi izgled strani