Interesne dejavnosti

Na šoli poskušamo ponuditi in organizirati različne interesne dejavnosti glede na zanimanje in posebne interese otrok. Učenci prostovoljno izberejo in se vključijo v interesne dejavnosti. V tem šolskem letu bomo ponudili spodnje interesne dejavnosti.

Zap. št. INTERESNA DEJAVNOST

MENTOR/MENTORICA

(strokovni delavec/strokovna delavka  šole)

Obseg ur  Razred
1 Lutkovni krožek Andreja Kmetec 15 2.
2 Folklora Štefka Kocjan Miuc 20 3.-5.
3 Cici vesela šola Štefka Kocjan Miuc 15 1.-6.
4 Naravoslovni poskusi Urška Dajčman 15 1.-5.
5 Robotika in programiranje Urška Dajčman 25 1.-9.
6 Ples Irma Peran 15 1.-9.
7 Kolesarski krožek Irma Peran 15 2.-6.
8 Zeliščarski krožek Irma Peran 10 5.
9 Naravoslovni krožek Marina Čupić 15 6.-9.
10 Čebelarski krožek Marina Čupić 10 6.-7.
11 Vesela šola Barbara Fekonja 15 6.-9.
12 Geografski krožek Biserka Gavez 10 7.-9.
13 Male sive celice Alenka Borošak 10 6.-9.
14 Športni krožek 2 Bojan Kocbek 15 9.
15 Planinski krožek Bojan Kocbek 20 6.-9.
16 Dramski krožek Franja Senčič 70 2.-9.
17 Likovni krožek Brane Lazič 35 2.-9.
18 Šolsko novinarstvo Nada Šiling 20 1.-9.
19 Računalniški krožek Barbara Kocbek 30 1.-9.
20 Glasbeni ansambel Janja Kraner 20
21 Otroški pevski zbor Janja Kraner 70 1.-5.
22 Mladinski pevski zbor Janja Kraner 105 6.-9.

 

Zunanji izvajalci interesnih dejavnosti v šolskem letu 2021/2022

Zap. št. INTERESNA DEJAVNOST IZVAJALEC
1 Ples Plesna šola Samba
2 Nogomet NK Jakob, NK Jarenina
3 Ritmična gimnastika Športni klub Bleščica
4 Mažoretke in twirling Kulturno umetniško društvo Pernica
5 Glasbena šola Muziklub

Prilagodi izgled strani