Strokovni delavci

STROKOVNI DELAVCI

Strokovni delavec Predmet, področje dela
Urška Dajčman razredničarka 1. razreda, računalnikarka
Andreja Kmetec razredničarka 2. razreda
Štefka Kocjan Miuc razredničarka 3. razreda, angleščina 1.-3. razred
Sonja Ploj razredničarka 4. razreda
Irma Peran razredničarka 5. razreda, gospodinjstvo 5. in 6. razred
Nada Šiling razredničarka 6. razreda, angleščina 4.-9. razred
Marina Čupić razredničarka 7. razreda, biologija, kemija, naravoslovje, OPB
Franja Senčič razredničarka 8. razreda,  slovenščina 6.-9. razred
Barbara Fekonja razredničarka 9. razreda, matematika 6.-9. razred, DSP
Zdenka Ekselenski domovinska in državljanska kultura in etika 7. in 8. razred, OPB
Jasna Kunstek slovenščina 6. razred, OPB, knjižničarka
Alenka Borošak svetovalna delavka, DSP, ISP, delo z nadarjenimi učenci
Bojan Kocbek šport 6.-9. razred, OPB
Mojca Križanec zgodovina in geografija 6.-9. razred, OPB
Biserka Gavez fizika 8. in 9. razred
Brane Lazič likovna umetnost 4., 6.-9. razred
Janja Kraner glasbena umetnost 4.-9. razred
Andrej Velikonja tehnika in tehnologija 6.- 8. razred
Andrej Fekonja NIP in izbirni predmet: nemščina 4.-9. razred, OPB
Barbara Kocbek DSP, računalnikarka

OPB – oddelek podaljšanega bivanja
NIP – neobvezni izbirni predmet
DSP – dodatna strokovna pomoč
ISP – individualna in skupinska pomoč

Prilagodi izgled strani