Računalništvo

OPREDELITEV PREDMETA

Računalništvo je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega dela z računalniki, kar odpira učencem in učenkam možnost, da pridobijo tista temeljna znanja računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem izobraževanju in vsakdanjem življenju.

Pri predmetu računalništva pridobijo učenci in učenke osnovna znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika ter to znanje spiralno nadgradijo, poglobijo in razširijo.

Ves čas izobraževanja je v ospredju aktivna vloga učencev in učenk in njihov osebni, strokovni in jezikovni razvoj. Skupinsko delo, problemsko učenje, izbiranje vsebin glede na zanimanje in sposobnost učencev in učenk ter upoštevanje njihovih idej, individualizacija, vključevanje različnih socialnih aktivnosti, povezovanje med predmeti, sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki, šolami in ustanovami ter razvijanje različnih strategij mišljenja so osnovne oblike dela pri predmetu. Pri tem se razvija sposobnost ustvarjalnega in kritičnega mišljenja ter presojanja z namenom, da se zagotovi razumno in samozavestno odločanje učencev in učenk v novih ter nepredvidljivih situacijah.

Predmet se izvaja kot interesna dejavnost (fakultativni pouk) ali neobvezni izbirni predmet v 4., 5. in 6. razredu. Kasneje na predmetni stopnji pa kot izbirni predmet. Izbirni predmeti po razredih:
– 7. razred: UBE (Urejanje besedil)
– 8. razred: MME (Multimedija)
– 9. razred: ROM (Računalniška omrežja)

UČNA TEHNOLOGIJA
Pri izvajanju predmeta si bomo pomagali z naslednjo učno tehnologijo:
– računalniki in tablični računalniki
– tiskalniki
– optični čitalnik
– projektor
– digitalni fotoaparat
– kamera …

Pripravil: Dejan Žmavc, prof. računalništva in univ.  dipl. prevajalec in tolmač za nemški jezik
Računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti na OŠ Jakobski Dol in OŠ Angela Besednjaka Maribor

Prilagodi izgled strani