Avtor: Dejan Žmavc

Igra in kamišibaj

V šestem razredu sta nastali dve izvirni predstavitvi učne snovi. Prvo sta pripravili Sara in Julija, in sicer sta v obliki namizne igre predstavili snov o lesu v vsakdanjem življenju. Dodali sta navodila za igro,...

KULTURNI DAN – 30 let samostojne Slovenije

V torek, 22. 6. 2021, smo na šoli izvedli kulturni dan na temo 30. let samostojne Slovenije. Učenci so poslušali predavanje, si ogledali posnetke na temo osamosvojitve Slovenije. Učenci od 1. do 8. razreda so...

Izbirni predmeti 2021/2022

Spoštovani učenci in starši, poleg obveznih predmetov osnovna šola izvaja tudi pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda in pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 1. in za učence od 4. do 9. razreda v naslednjem šolskem letu 2021/2022. Vsebina izbirnih predmetov...

Prilagodi izgled strani