Nova učila in igrače pridobljene s pomočjo Šolskega sklada HVALA!

...