Jezikovna ekskurzija učencev 7., 8. in 9. razreda v London

...