Projekti

  • Inovativni projekt Formativno spremljanje
  • UNICEF
  • Športni program Zlati sonček za učence 1., 2. in 3. razreda
  • Športni program Krpan za učence 4. in 5. razreda
  • Akcija »Za čiste zobe ob zdravi prehrani«
  • Policist Leon svetuje
  • Skrb za okolje – zelena straža
  • Šolski eko vrt