Tajništvo in računovodstvo

Janja Otič, poslovna sekretarka

Tinka Zelenik, administratorka

T: (02) 729 58 01 in 02 729 58 02

F: (02) 729 58 02