Nacionalni preizkusi znanja

Koledar nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2020/21

NPZ  V 6. RAZREDU
Datum
torek, 4. maj 2021 NPZ IZ SLOVENŠČINE
četrtek, 6. maj 2021 NPZ IZ MATEMATIKE
ponedeljek, 10. maj 2021 NPZ IZ ANGLEŠČINE
7. junij 2021 Šola seznani učence z dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja.
7. -9. junij 2021 Učencem in njihovim staršem šola omogoči vpogled v ovrednotene naloge. Učenci se skupaj s starši odločajo za strokovno presojo o pravilnosti vrednotenja nalog (poizvedba).
9. junij 2021 Šola do tega roka posreduje Ricu podatke o poizvedbah.
24. junij 2021 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri nacionalnem preverjanju znanja.

 

NPZ V 9. razredu
Datum  
torek, 4. maj 2021 NPZ IZ SLOVENŠČINE
četrtek, 6. maj 2021 NPZ IZ MATEMATIKE
ponedeljek, 10. maj 2021 NPZ IZ ZGODOVINE

 

1. junij 2021

Šola seznani učence z dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja.

 

1.-3. junij 2021

Učencem in njihovim staršem šola omogoči vpogled v ovrednotene naloge.

Učenci se skupaj s starši odločajo za strokovno presojo o pravilnosti vrednotenja nalog (poizvedba).

3. junij 2021 Šola do tega roka posreduje Ricu podatke o poizvedbah.
15. junij 2021 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri nacionalnem preverjanju znanja.

POSKUSNO PREVERJANJE ZNANJA UČENCEV 3. RAZREDA

Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja na podlagi Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli  izvede  poskusno preverjanje znanja ob koncu 3. razreda osnovne šole. Poskusno preverjanje znanja je za šole prostovoljno. Naša šola se prijavi na poskusno preverjanje (predvidoma decembra 2020).