Izbirni predmeti

Obvezni izbirni predmeti:

V 7., 8. in 9. razredu morajo učenci izbrati dve ali tri ure izbirnih predmetov glede na svoj interes, nadarjenost in sposobnost.

Letos so izbrali naslednje predmete:

Predmet Razred Učitelj
Šport za sprostitev 7. Bojan Kocbek
Šport za zdravje 8. Bojan Kocbek
Izbrani šport – nogomet 9. Bojan Kocbek
Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja 9. Mojca Križanec
Turistična vzgoja 7. Mojca Križanec
Obdelava gradiv – les 7. in 8. Karmen Polič
Kemija v okolju 9. Marina Čupić
Multimedija 8. Dejan Žmavc


Neobvezni izbirni predmeti

V 1., 4., 5., 6.,7., 8. in 9. razredu lahko učenci izberejo en neobvezni izbirni predmet. Letos so izbrali takole:

Predmet Razred Učitelj
Angleščina 1. Štefka Kocjan Miuc
Računalništvo 4., 5., 6. Dejan Žmavc
Tehnika 4., 5., 6. Karmen Polič