Dnevi dejavnosti

Kulturni dnevi:

 • ogled dramskih, opernih in lutkovnih predstav (gledališče)
 • spoznavanje kulturne dediščine (muzeji, gradovi, galerije)
 • priprava razstav, prireditev
 • obisk knjižnice
 • dan knjige
 • šola in šolski sistem

Naravoslovni dnevi:

 • biodiverziteta Jakobskega Dola
 • energetika
 • gibala
 • rastlinstvo travnika in gozda, obmorsko rastlinstvo in živali
 • spoznavanje naravnih in kulturnih lepot Slovenije
 • ekosistemi
 • vrt in vrtnarjenje
 • vzgoja za zdravje

Tehniški dnevi:

 • izdelava čestitk in okraskov ter drobnih daril, izdelki iz gline
 • skrb za okolje, urejanje učilnic
 • obdelava lesa in papirja
 • čiščenje okolja
 • izdelava igrač
 • priprava zelišč
 • pustne maske, pustovanje
 • varna raba interneta in naprav (safe.si)

Športni dnevi:

 • pohodništvo, orientacija, plavanje
 • smučanje, sankanje, igre na snegu
 • ples
 • atletika,
 • otroška olimpijada, športne igre

Organizatorji dni dejavnosti so nosilci predmetne skupine in razredniki.