9. razred

Gradiva za delo na domu:

Ponedeljek, 18. 5. 2020

SLJ-18. 5. 2020

ZGODOVINA 9

GUM_9.A _18.5.2020_JD

BIOLOGIJA 9.r

MAT DOP 9.r. (18. 5. 2020)

Torek, 19. 5. 2020

DOP 9_19_5_tor

SLJ-19., 21. 5. 2020

MAT 9.r. (19. 5. 2020)_skupina 1

MAT 9.r. (19. 5. 2020)_skupina 2

ANGLEŠČINA 9. RAZRED, skup. 1, 19. 5. 2020

ANGLEŠČINA 9. RAZRED, skup. 2, 19. 5. 2020

ZGODOVINA 9

Sreda, 20. 5. 2020

KEMIJA 9.r

MAT 9.r. (20. 5. 2020)_skupina 1 in 2

ANGLEŠČINA 9. RAZRED, skup. 1, 20. 5. 2020

ANGLEŠČINA 9. RAZRED, skup. 2, 20. 5. 2020

9.r. – ŠPO – ŠT. – 58, 59 – 20.5. – 22.5.2020

Četrtek, 21. 5. 2020

SLJ-19., 21. 5. 2020

GEOGRAFIJA 9 VPRAŠANJA ZA SPRAŠEVANJE 2

BIOLOGIJA 9.r

KEMIJA V OKOLJU 9.r

MAT 9.r. (21. 5. 2020)_skupina 1

MAT 9.r. (21. 5. 2020)_skupina 2

9.r. – IŠP – ŠT. – 29 – 21.5.2020

ANGLEŠČINA 9. RAZRED, skupina 1, 21. 5. 2020

Petek, 22. 5. 2020

ANGLEŠČINA 9. RAZRED, skupina 2, 22.5. 2020

9.r. – ŠPO – ŠT. – 58, 59 – 20.5. – 22.5.2020

KEMIJA 9.r

SLJ-22. 5. 2020

MAT 9.r. (22. 5. 2020)_skupina 1

LUM 9 Abstrakcija v kiparstvu

Ponedeljek, 11. 5. 2020

SLJ-11. 5. 2020_1. skupina

SLJ-11. 5. 2020_2. skupina

BIOLOGIJA 9. r

GUM_9.A _11.5.2020_JD

ANGLEŠČINA  9. R. DOPOLNILNI POUK, 11. 5. 2020

ZGODOVINA 9

Torek, 12. 5. 2020

SLJ-12. 5. 2020_1. skupina

SLJ-12. 5. 2020_2. skupina

MAT 9.r. (12. 5. 2020)_skupina 1 in 2

PONAVLJANJE in UTRJEVANJE UČNE SNOVI (9. razred) – rešitve

ANGLEŠČINA 9. RAZRED, skup 1, 12. 5. 2020

ANGLEŠČINA 9. RAZRED, skup. 2, 12. 5. 2020

Zgodovina 9 utrjevanje

geografija 9 (torek)

Dopolnilni pouk_12_5_20

Sreda, 13. 5. 2020

KEMIJA 9.r

9.r. – ŠPO – ŠT. – 56, 57 – 13.5 – 15.5.2020

MAT 9.r. (13. 5. 2020)_skupina 1 in 2

ANGLEŠČINA 9. RAZRED skup 1,, skup 2 13. 5. 2020

Četrtek, 14. 5. 2020

SLJ-14. 5. 2020

DOP pouk-SLJ

GEOGRAFIJA 9 (četrtek)

BIOLOGIJA 9. r

KEMIJA V OKOLJU 9.r

9.r. – IŠP – ŠT. – 28 – 14.5.2020

MAT 9.r. (14. 5. 2020)_skupina 1

MAT 9.r. (14. 5. 2020)_skupina 2

ANGLEŠČINA  9. RAZRED, skupina 1, 14. 5. 2020

Petek, 15. 5. 2020

9.r. – ŠPO – ŠT. – 56, 57 – 13.5 – 15.5.2020

ANGLEŠČINA 9. RAZRED, skupina 2, 15. 5. 2020

SLJ-15. 5. 2020

DOP pouk-SLJ_rešitve

LUM 9 Krajinska umetnost 15. 5. 2020

KEMIJA 9.r

MAT 9.r. (15. 5. 2020)_skupina 1

_______________________________________________________________________________________________________

Ponedeljek, 4. 5. 2020

SLJ-4., 5., 7., 8. 5. 2020_1. skupina

SLJ-4. 5. 2020_2. skupina

BIOLOGIJA 9.r

GUM_9.A _4.5.2020_JD

MAT DOP 9.r. (4. 5. 2020)

ZGODOVINA 9

Torek, 5. 5. 2020

ZGODOVINA 9

SLJ-4. 5., 7., 8. 5. 2020_1. skupina

SLJ-5., 7., 8. 5. 2020_2.skupina

MAT 9.r. (5. 5. 2020)_skupina 1

MAT 9.r. (5. 5. 2020)_skupina 2

ANGLEŠČINA 9. RAZRED, skup. 1, 5. 5. 2020

ANGLEŠČINA 9. RAZRED, skup. 2, 5. 5. 2020

DOP 9_5_5_20

GEOGRAFIJA 9 (TOREK)

Sreda, 6. 5. 2020

KEMIJA 9.r

MAT 9.r. (6. 5., 7. 5., 8. 5. 2020)_skupina 1 in 2

ANGLEŠČINA 9. RAZRED , skup. 1 6. 5. 2020

ANGLEŠČINA 9. RAZRED, skup 2, 6. 5. 2020

9.r. – ŠPO – ŠT. – 54 -6.5.2020

RDK

Četrtek, 7. 5. 2020

SLJ-4. 5., 7., 8. 5. 2020_1. skupina

SLJ-5., 7., 8. 5. 2020_2.skupina

MAT 9.r. (6. 5., 7. 5., 8. 5. 2020)_skupina 1 in 2

BIOLOGIJA 9.r

KEMIJA V OKOLJU 9.r

9.r. – IŠP – ŠT. – 27 – 7.5.2020

ANGLEŠČINA 9. RAZRED, skup. 1, 7. 5. 2020

Geografija 9 (četrtek)

Petek, 8. 5. 2020

SLJ-4. 5., 7., 8. 5. 2020_1. skupina

SLJ-5., 7., 8. 5. 2020_2.skupina

MAT 9.r. (6. 5., 7. 5., 8. 5. 2020)_skupina 1 in 2

9.r. – ŠPO – ŠT. – 55 -8.5.2020

ANGLEŠČINA 9. RAZRED, skup. 2, 8. 5. 2020

KEMIJA 9.r

LUM 9 Krajinska umetnost 8. 5. 2020

___________________________________________________________________________________________________________________________

Ponedeljek, 20. 4. 2020

SLJ-16., 17., 20. 4. 2020

BIOLOGIJA 9.r

ZGODOVINA 9 (torek, ponedeljek, torek)

GUM_9.A _20.4.2020_JD

ANGLEŠČINA 9. R. DOPOLNILNI POUK, 20. 4. 2020

Torek, 21. 4. 2020

SLJ-21., 23., 24. 4. 2020

ZGODOVINA 9 (torek, ponedeljek, torek)

MAT 9.r. (21. 4. 2020)_skupina 1

MAT 9.r. (21. 4. 2020)_skupina 2

DOPOLNILNI POUK SLJ 9_21_4_20

ANGLEŠČINA 9. RAZRED skup. 1, 21. 4. 2020

ANGLEŠČINA 9. RAZRED skup. 2, 21. 4. 2020

Sreda, 22. 4. 2020

9.r. – ŠPO – ŠT. – 52 – 22.4.2020

KEMIJA 9.r

MAT 9.r. (22. 4. 2020)_skupina 1 in 2

ANGLEŠČINA 9. RAZRED, skup 1, 22. 4. 2020

ANGLEŠČINA 9. RAZRED skup. 2, 22. 4. 2020

RDK

OBVESTILO ZA BRALNO ZNAČKO_april 20

Četrtek, 23. 4. 2020

SLJ-21., 23., 24. 4. 2020

BIOLOGIJA 9.r

KEMIJA V OKOLJU 9.r

9.r. – IŠP – ŠT. – 26 – 23.4.2020

MAT 9.r. (23. 4. 2020)_skupina 1

MAT 9.r. (23. 4. 2020)_skupina 2

ANGLEŠČINA 9. RAZRED, SKUP, 1, 23. 4. 2020

Geografija 9 (četrtek)

OBVESTILO 9 R_slovnične vsebine_obnove

Petek, 24. 4. 2020

SLJ-21., 23., 24. 4. 2020

9.r. – ŠPO – ŠT. – 53 – 24.4.2020

OBVESTILO 9 R_slovnične vsebine_obnove

LUM 9 urbanistični prostor

KEMIJA 9.r

ANGLEŠČINA 9. RAZRED, skup. 2, 24. 4. 2020

Zgodovina 9 utrjevanje

MAT 9.r. (24. 4. 2020)_skupina 1

_______________________________________________________________________________________________________

Torek, 14. 4. 2020

SLJ-9., 14. 4. 2020

DOP pouk 9_PRIREDJA_14 4

GEOGRAFIJA 9 (torek)

GEOGRAFIJA 9 (torek) ZGODOVINA 9 (torek, ponedeljek, torek)

ANGLEŠČINA 9. RAZRED (skup. 1, skup. 2), 14. 4. 2020

MAT 9.r. (14. 4. 2020)_skupina 1

MAT 9.r. (14. 4. 2020)_skupina 2

Sreda, 15. 4. 2020

MAT 9.r. (15. 4. 2020)_skupina 1

MAT 9.r. (15. 4. 2020)_skupina 2

KEMIJA 9. r

9.r. – ŠPO – ŠT. – 50 – 15.4.2020

ANGLEŠČINA 9. RAZRED,skup 1, skup, 2, 15. 4. 2020

Četrtek, 16. 4. 2020

SLJ-16., 17., 20. 4. 2020

BIOLOGIJA 9.r

KEMIJA V OKOLJU 9.r

9.r. – IŠP – ŠT. – 25 – 16.4.2020

geografija 9 (četrtek, torek)

MAT 9.r. (16. 4. 2020)_skupina 1

MAT 9.r. (16. 4. 2020)_skupina 2

ANGLEŠČINA 9. RAZRED, skup. 1,  16. 4. 2020

Petek, 17. 4. 2020

SLJ-16., 17., 20. 4. 2020

ANGLEŠČINA 9. RAZRED, skup. 2, 17. 4. 2020

LUM 9 urbanistični prostor 17. 4. 2020

KEMIJA 9.r

9.r. – ŠPO – ŠT. – 51 – 17.4.2020

MAT 9.r. (17. 4. 2020)_skupina 1

Ponedeljek, 6. 4. 2020

SLJ-6. 4. 2020

BIOLOGIJA 9.r

ZGODOVINA 9.docx (ponedeljek, torek)

GUM_9.A_6.4.2020_JD

ANGLEŠČINA 9. RAZRED, DOPOLNILNI POUK, 6. 4. 2020

Torek, 7. 4. 2020

ZGODOVINA 9.docx (ponedeljek, torek)

PROGRAM ZA DOPOLNILNI POUK SLJ 9_na daljavo UL

MAT 9.r. (7. 4. 2020)_skupina 1

MAT 9.r. (7. 4. 2020)_skupina 2

SLJ-7. 4. 2020

Geografija 9 (torek)

ANGLEŠČINA 9. RAZRED SKUPINA 1, SKUPINA 2, 7. 4. 2020

Sreda, 8. 4. 2020

KEMIJA 9.r

MAT 9.r. (8. 4. 2020)_skupina 1 in 2

Fizika_Vezja_9r

ANGLEŠČINA 9. RAZRED, SKUP. 1, SKUP, 2, 8. 4. 2020

9.r. – ŠPO – ŠT. – 49 – 8.4.2020

RDK

Četrtek, 9. 4. 2020

SLJ-9., 14. 4. 2020

Geografija 9 (četrtek)

BIOLOGIJA 9.r

KEMIJA V OKOLJU 9.r

9.r. – IŠP – ŠT. – 24 – 9.4.2020

MAT 9.r. (9. 4. 2020)_skupina 1

MAT 9.r. (9. 4. 2020)_skupina 2

ANGLEŠČINA 9. RAZRED SKUP. 1, 9. 4. 2020

Petek, 10. 4. 2020

ŠPORTNI DAN-ŠPORTNOVZGOJNI KARTON

SLJ-navodila za govorni nastop

 

Ponedeljek, 30. 3. 2020

SLJ-30. 3. 2020

BIOLOGIJA,30.3.2020

GUM_9.A _30.3.2020_JD

MAT DOP 9.r. (30. 3. 2020)

ZGODOVINA 9 ( ponedeljek, torek)

Torek, 31. 3. 2020

SLJ-31. 3. 2020

9. razred_Glasbeni posnetki v MP3 formatu

ZGODOVINA 9 ( ponedeljek, torek)

geografija 9 (torek)

MAT 9.r. (31. 3. 2020)_skupina 1

MAT 9.r. (31. 3. 2020)_skupina 2

DOP MAT 9. razred (rešitve)

ANGLEŠČINA 9. RAZRED, SKUPINA 1, 31. 3. 2020

ANGLEŠČINA 9. RAZRED, SKUPINA 2, 31. 3. 2020

DOPOLNILNI POUK 9_31_3_20

Sreda, 1. 4. 2020

RDK.docx (sreda)

KEMIJA 9.r – sreda

Fizika_9r_1-4-2020

9.r. – ŠPO – ŠT. – 47 – 1.4.2020

ANGLEŠČINA 9. RAZRED, SKUP. 1, 1. 4. 2020

ANGLEŠČINA 9. RAZRED, SKUP. 2, 1. 4. 2020

MAT 9.r. (1. 4. 2020)_skupina 1 in 2

Četrtek, 2. 4. 2020

SLJ-2. 4. 2020

BIO_REŠITVE del.list RAZNOLIKOST ORGANIZMOV

BIOLOGIJA 9.r

KEMIJA V OKOLJU 9.r

GEOGRAFIJA 9 (ČETRTEK)

MAT 9.r. (2. 4. 2020)_skupina 1

MAT 9.r. (2. 4. 2020)_skupina 2

9.r. – IŠP – ŠT. – 23 – 2.4.2020

ANGLEŠČINA 9. RAZRED- SKUPINA 1 2. 4. 2020

Petek, 3. 4. 2020

SLJ-3. 4. 2020

LUM-9-OŠJD 3.4.2020

LUM 9 BARVNA_PERSPEKTIVA

KEMIJA 9.r

9.r. – ŠPO – ŠT. – 48 – 3.4.2020

ANGLEŠČINA 9. RAZRED- SKUP. 2, 3. 4. 2020

MAT 9.r. (3. 4. 2020)_skupina 1


Ponedeljek, 23. 3. 2020

GUM_9.A _23.3.2020_JD

3. ura BIOLOGIJA

ANGLEŠČINA DOPOLNILNI POUK 9, razred, 23. 3. 2020

zgodovina 9 ponedeljek in torek

REŠITVE_SLJ_C. Kosmač

Torek, 24. 3. 2020

SLJ-24. 3. 2020

ANGLEŠČINA 9. RAZRED, 24. 3. 2020;  skupina 1, skupina 2

MAT 9.r. (24. 3. 2020)_skupina 1

MAT 9.r. (24. 3. 2020)_skupina 2

Geografija 9 24.3.

Zgodovina 9 24

geografija 8 24.3.

Turistična vzgoja

Sreda, 25. 3. 2020

4. ura KEMIJA

MAT 9.r. (25. 3. 2020)_skupina 1

MAT 9.r. (25. 3. 2020)_skupina 2

ANGLEŠČINA 9. RAZRED (sk. 1, sk.2) 25. 3. 2020

9.r.-ŠPO-ŠT.-45-25.3.2020

RDK (25.3.)

Fizika_9_1

Četrtek, 26. 3. 2020

NARAVOSLOVNI DAN – Energetika

Petek, 27. 3. 2020

SLJ-27. 3. 2020

MAT 9.r. (27. 3. 2020)_skupina 1

KEMIJA

LUM 9 Ptičja perspektiva

9.r. – ŠPO – ŠT. – 46 – 27.3.2020

ANGLEŠČINA 9. RAZRED, SKUPINA 1, 27. 3. 2020


Ponedeljek, 16. 3. 2020

MAT DOP 9.r. (16. 3. 2020)

BIOLOGIJA 9. razred_Razvrščanje organizmov- kako urediti podatke o organizmih

SLJ-16. 3. 2020_1.ura

SLJ-16. 3. 2020_2.ura

ZGO-PON zgo 9

Torek, 17. 3. 2020

SLJ-17., 19. 3. 2020 (2. uri)

Resitve_SLJ_9

ANGLEŠČINA, torek, 17. 3. 2020

MAT 9.r. (18. 3. 2020)_skupina 1

MAT 9.r. (17. 3. 2020)_skupina 2

GEOGRAFIJA 9 TOREK 17

ZGODOVINA 9

Sreda, 18. 3. 2020

9.r. – ŠPO – ŠT – 43 – 18.3.2020

KEM 9.r – 18.3.2020

ANGLEŠČINA 9. RAZRED, SREDA, 18. 3. 2020

MAT 9.r. (18. 3. 2020)_skupina 1

MAT 9.r. (18. 3. 2020)_skupina 2

RAZISKUJEM PRETEKLOST DOMAČA KRAJA_9

Četrtek, 19. 3. 2020

5. ura BIOLOGIJA

6. ura KEMIJA V OKOLJU

ANGLEŠINA 9. RAZRED/skupina 1 19. 3. 2020

9.r. – IŠP – ŠT – 22 – 19.3.2020

MAT 9.r. (19. 3. 2020)_skupina 1

MAT 9.r. (19. 3. 2020)_skupina 2

GEOGRAFIJA 9

Petek, 20. 3. 2020

SLJ-20., 23. 3. 2020 (2. uri)

MAT 9.r. (20. 3. 2020)_skupina 1

Nabor gradiv LUM za delo na daljavo (16. – 27. 3. 2020)

LUM 9

4. ura KEMIJA

ANGLEŠČINA 9. RAZRED/skupina 2,  2, 20. 30. 2020

9.r. – ŠPO – ŠT – 44 – 20.3.2020