8. razred

Gradiva za delo na domu:

Ponedeljek, 1. 6. 2020

8.r. – ŠPO – ŠT – 65 – 1.6.2020

KEMIJA 8.r

GUM_8.A _1.6.2020_JD

MAT 8.r. (1. 6. 2020)

ANGLEŠČINA 8. RAZRED, 1. 6. 2020

ANGLEŠČINA 8. RAZRED, DOPOLNILNI POUK, 1 6. 2020

Torek, 2. 6. 2020

8.r. – ŠZZ- ŠT – 33 – 2.6.2020

KEMIJA 8.r

MAT 8.r. (2. 6. 2020)

GEOGRAFIJA 8 VPRAŠANJA ZA OCENJEVANJE 2

_______________________________________________________________________________________________________

Ponedeljek, 25. 5. 2020

8.r. – ŠPO – ŠT. – 63 – 25.5.2020

GUM_8.A _25.5.2020_JD

KEMIJA 8.r

MAT 8.r. (25. 5. 2020)

MAT DOP 8.r. (25. 5. 2020)

ANGLEŠČINA 8. RAZRED, 25. 5. 2020

ANGLEŠČINA 8. RAZRED DOPOLNILNI POUK, 25. 5. 2020

Torek, 26. 5. 2020

8.r. – ŠZZ – ŠT. – 32 – 26.5.2020

DKE 8_27_5_20_NALOGE

SLJ-26. 5. 2020

KEMIJA 8.r

GEOGRAFIJA 8 VPRAŠANJA ZA OCENJEVANJE 2

MAT 8.r. (26. 5. 2020)

Sreda, 27. 5. 2020

SLJ-27. 5. 2020

MAT 8.r. (27. 5. 2020)

ZGODOVINA 8

Četrtek, 28. 5. 2020

8.r. – ŠPO – ŠT. – 64 – 28.5.2020

MULTIMEDIJA (videokonferenca: sreda, 27. 5. 2020)

GEOGRAFIJA 8 VPRAŠANJA ZA OCENJEVANJE 2

ZGODOVINA 8

BIOLOGIJA 8.r

SLJ-28. 5. 2020

ANGLEŠČINA 8. RAZRED, 28. 5. 2020

Petek, 29. 5. 2020

LUM 8 Kakovostno barvno nasprotje

BIOLOGIJA 8.r

SLJ-29. 5. 2020

MAT 8.r. (29. 5. 2020)

ANGLEŠČIINA 8. RAZRED, 29. 5. 2020

 

_______________________________________________________________________________________________________

Ponedeljek, 18. 5. 2020

KEMIJA 8.r

GUM_8.A _18.5.2020_JD

MAT 8.r. (18. 5. 2020)

8.r. – ŠPO – ŠT. – 61, 62 – 18.5. – 21.5.2020

ANGLEŠČINA 8. RAZRED, 18. 5. 2020

ANGLEŠČINA 8. RAZRED DOPOLNILNI POUK, 18. 5. 2020

Torek, 19. 5. 2020

KEMIJA 8.r

MAT 8.r. (19. 5. 2020)

8.r. – ŠZZ – ŠT. – 31 – 19.5.2020

TIT 8 OCENJEVANJE   OCENJEVANJE TIT 8 JAKOBSKI DOL

GEOGRAFIJA 8 VPRAŠANJA ZA OCENJEVANJE 2

Sreda, 20. 5. 2020

DKE 8_DZ od str 102 do 105

SLJ-20. 5. 2020

MAT 8.r. (20. 5. 2020)

ZGODOVINA 8

Četrtek, 21. 5. 2020

ZGODOVINA 8

GEOGRAFIJA 8 VPRAŠANJA ZA OCENJEVANJE 2

SLJ-21. 5. 2020

MULTIMEDIJA (videokonferenca, 22. 5. 2020)

8.r. – ŠPO – ŠT. – 61, 62 – 18.5. – 21.5.2020

ANGLEŠČINA 8. RAZRED, 21. 5. 2020

Petek, 22. 5. 2020

BIOLOGIJA 8.r

SLJ-22. 5. 2020

ANGLEŠČINA 8. RAZRED, 22. 5. 2020

MAT 8.r. (22. 5. 2020)

LUM 8 Kakovostno barvno nasprotje

 

_______________________________________________________________________________________________________

Ponedeljek, 11. 5. 2020

KEMIJA 8. r

GUM_8.A _11.5.2020_JD

ANGLEŠČINA 8. RAZRED, 11. 5. 2020

MAT 8.r. (11. 5. 2020)

MAT DOP 8.r. (11. 5. 2020)

8.r. – ŠPO – ŠT. – 59, 60 – 11.5 – 14.5.2020

Torek, 12. 5. 2020

MAT 8.r. (12. 5. 2020)

VPRAŠANJA ZA PONOVITEV 2. ocenjevalno obdobje

SLJ-12. 5. 2020

KEMIJA 8. r

TIT NAPOTKI ZA PREVERJANJE      LASTNOSTI PREVERJANJE      O,S,P ZA OBDELAVO KOVIN PREVERJANJE       POLIZDELKI.docx PREVERJANJE PREVERJANJE KOVINE UVODNI DEL        RAZVRŠČANJE KOVIN IN VRSTE                SPAJANJE KOVIN PREVERJANJE

8.r. – ŠZZ – ŠT. – 30 – 12.5.2020

Sreda, 13. 5. 2020

SLJ-13. 5. 2020
DKE_8_R _UČBENIK_KULTURNA_

MAT 8.r. (13. 5. 2020)

Četrtek, 14. 5. 2020

MULTIMEDIJA (videokonferenca)

SLJ-14. 5. 2020

ZGODOVINA 8

BIOLOGIJA 8.r

8.r. – ŠPO – ŠT. – 59, 60 – 11.5 – 14.5.2020

ANGLEŠČINA 8. RAZRED, 14. 5. 2020

Petek, 15. 5. 2020

SLJ-15. 5. 2020

LUM 8 Kompozicija v kiparstvu 15. 5. 2020

BIOLOGIJA 8. r

MAT 8.r. (15. 5. 2020)

ANGLEŠČINA 8. RAZRED, 15. 5. 2020

_______________________________________________________________________________________________________

Ponedeljek, 4. 5. 2020

KEMIJA 8.r

GUM_8.A_4.5.2020_JD

ANGLEŠČINA 8. RAZRED, 4. 5. 2020

ANGLEŠČINA  8. RAZRED DOPOLNILNI POUK, 4. 5. 2020

MAT 8.r. (4. 5. 2020)

8.r. – ŠPO – ŠT. – 57 -4.5.2020

Torek, 5. 5. 2020

TIT 8 05. 05. 2020

KEMIJA 8.r

8.r. – ŠZZ – ŠT. – 29 – 5.5.2020

MAT 8.r. (5. 5. 2020)

GEOFRAFIJA 8 (TOREK)

Sreda, 6. 5. 2020

DKE 8_6_5_20_DELO OD DOMA

SLJ-6. 5. 2020

MAT 8.r. (6. 5. 2020)

ZGODOVINA 8

Četrtek, 7. 5. 2020

8.r. – ŠPO – ŠT. – 58 -7.5.2020

SLJ-7. 5. 2020

MULTIMEDIJA navodila za delo – 7. 5. 2020 | MULTIMEDIJA navodila za video

ANGLEŠČINA 8. RAZRED, 7. 5. 2020

Petek, 8. 5. 2020

MAT 8.r. (8. 5. 2020)

BIOLOGIJA 8.r

SLJ-8. 5. 2020

Likovno snovanje Glasba kot likovni motiv

LUM 8 Kompozicija v kiparstvu 8. 5. 2020

ANGLEŠČINA 8. RAZRED, 8. 5. 2020


Ponedeljek, 20. 4. 2020

KEMIJA 8.r

GUM_8.A_20.4.2020_JD

MAT 8.r. (20. 4. 2020)

MAT DOP 8.r. (20. 4. 2020)

ANGLEŠČINA 8. RAZRED, 20. 4. 2020

8.r. – ŠPO – ŠT. – 55 – 20.4.2020

Torek, 21. 4. 2020

SLJ-21., 22., 23., 24. 4. 2020

KEMIJA 8.r

8.r. – ŠZZ – ŠT. – 28 – 21.4.2020

geografija 8 (torek)

MAT 8.r. (21. 4. 2020)

Sreda, 22. 4. 2020

SLJ-21., 22., 23., 24. 4. 2020

Zgodovina 8 (sreda, četrtek)

DKE 7r_8r_za 22_4_20_NAVODILA

MAT 8.r. (22. 4. 2020)

Četrtek, 23. 4. 2020

SLJ-21., 22., 23., 24. 4. 2020

MULTIMEDIJA navodila za delo – 23. 4. 2020

MULTIMEDIJA navodila za video

Zgodovina 8 (sreda, četrtek)

BIOLOGIJA 8.r

OBVESTILO ZA BRALNO ZNAČKO_april 20

8.r. – ŠPO – ŠT. – 56 – 23.4.2020

ANGLEŠČINA 8. RAZRED, 23. 4. 2020

Petek, 24. 4. 2020

SLJ-21., 22., 23., 24. 4. 2020

LUM 8 prostorsko oblikovanje

BIOLOGIJA 8.r

MAT 8.r. (24. 4. 2020)

ANGLEŠČINA 8. RAZRED, 24. 4. 2020

_____________________________________________________________________________________________________

 

Torek, 14. 4. 2020

MAT 8.r. (14. 4. 2020)

KEMIJA 8.r

RU (TOREK)

Geografija 8 (torek)

8.r. – ŠZZ – ŠT. – 27 – 14.4.2020

TIT 8 NAVODILO 14. IN 21. 04. 2020     KOVINE teorija

Sreda, 15. 4. 2020

MAT 8.r. (15. 4. 2020)

GLOBALIZACIJA_8 r_Načrt za globalno suženjstvo_film

Zgodovina 8 (sreda)

SLJ- 9., 15. 4. 2020

Četrtek, 16. 4. 2020

8.r. – ŠPO – ŠT. – 54 – 16.4.2020

MULTIMEDIJA navodila za delo – 16. 4. 2020

MULTIMEDIJA navodila za video

Geografija 8 (četrtek)

Zgodovina 8 (četrtek)

ANGLEŠČINA 8. RAZRED, 16. 4. 2020

Petek, 17. 4. 2020

MAT 8.r. (17. 4. 2020)

LUM 8 prostorsko oblikovanje 17. 4. 2020

IP Likovno snovanje 17. 4.

BIOLOGIJA 8.r

ANGLEŠČINA 8. RAZRED, 17. 4. 202O


Ponedeljek, 6. 4. 2020

MAT 8.r. (6. 4. 2020)

KEMIJA 8.r

GUM_8.A_6.4.2020_JD

8.r. – ŠPO – ŠT. – 52 – 6.4.2020

ANGLEŠČINA 8. RAZRED, 6. 4. 2020

MAT DOP 8.r. (6. 4. 2020)

Torek, 7. 4. 2020

SLJ- 3., 7., 8. 4. 2020

MAT 8.r. (7. 4. 2020)

KEMIJA 8.r

GEOGRAFIJA 8 (TOREK)

8.r. – ŠZZ – ŠT. – 26 – 7.4.2020

TIT 8 SLIKOVNI KVIZ

Sreda, 8. 4. 2020

PROGRAM ZA DKE 8 na daljavo_3 (1)

SLJ- 3., 7., 8. 4. 2020

MAT 8.r. (8. 4. 2020)

Fizika_Gostota_8r

Zgodovina 8 (sreda)

Četrtek, 9. 4. 2020

SLJ- 9., 14. 4. 2020

MULTIMEDIJA navodila za DELO – 2. 4. 2020 in 9. 4. 2020

MULTIMEDIJA navodila za VIDEO – delo na domu

Zgodoivna 8 (četrtek)

BIOLOGIJA 8.r

8.r. – ŠPO – ŠT. – 53 – 9.4.2020

ANGLEŠČINA 8. RAZRED, 9. 4. 2020

Petek, 10. 4. 2020

ŠPORTNI DAN-ŠPORTNOVZGOJNI KARTON


Ponedeljek, 30. 3. 2020

KEMIJA, 30.3.2020

MAT 8.r. (30. 3. 2020)

GUM_8.A _30.3.2020_JD

8.r.-ŠPO-ŠT.-50-30.3.2020

ANGLEŠČINA 8. RAZRED, 30. 3. 2020

ANGLEŠČINA DOPOLNILNI POUK  8. R., 30. 3. 2020

Torek, 31. 3. 2020

KEMIJA 8.r

MAT 8.r. (31. 3. 2020)

8. razred_Glasbeni posnetki v MP3 formatu

Razredna ura

geografija 8 (torek)

8.r. – ŠZZ – ŠT. – 25 – 31.3.2020

TIT 8 SLIKOVNI KVIZ

Sreda, 1. 4. 2020

PROGRAM ZA DKE 8_ na daljavo

SLJ_26., 27. 3., 1. 4. 2020_govorni nastop

ZGODOVINA 8 (SREDA)

Fizika_8r_1-4-2020

MAT 8.r. (1. 4. 2020)

 

Četrtek, 2. 4. 2020

SLJ-2. 4. 2020

MULTIMEDIJA navodila za DELO – 2. 4. 2020 in 9. 4. 2020

MULTIMEDIJA navodila za VIDEO – delo na domu

Zgodovina 8 (četrtek)

Geografija 8 (četrtek)

8.r. – ŠPO – ŠT. – 51 – 2.4.2020

ANGLEŠČINA 8. RAZRED, 2. 4. 2020

Petek, 3. 4. 2020

SLJ- 3., 7., 8. 4. 2020

LUM 8 KOLIČINSKO BN

LUM 8 KOLICINSKO_BARVNO_NASPROTJE

IP-LS (1)

BIOLOGIJA 8.r

MAT 8.r. (3. 4. 2020)

ANGLEŠČINA 8. RAZRED, 3. 4. 2020

 

 


Ponedeljek, 23. 3. 2020

NARAVOSLOVNI DAN – Energetika

Torek, 24. 3. 2020

MAT 8.r. (24. 3. 2020)

3. ura KEMIJA

8.r. – ŠZZ – ŠT. – 24 – 24.3.2020

SLJ-24. 3. 2020

GEOGRAFIJA 8

NAVODILO ZA DELO DOMA 8 (5)

KOVINE (4)

Sreda, 25. 3. 2020

SLJ-25. 3. 2020

MAT 8.r. (25. 3. 2020)

ZGODOVINA 8

Četrtek, 26. 3. 2020

BIOLOGIJA – 8.r, 26.3.2020

MULTIMEDIJA navodila za delo – 19. 3. 2020 in 26. 3. 2020

MULTIMEDIJA navodila za video – 19. 3. 2020 in 26. 3. 2020

SLJ_26., 27. 3., 1. 4. 2020

ANGLEŠČINA 8. RAZRED, 26. 3. 2020

Zgodovina 8 (četrtek)

Petek, 27. 3. 2020

BIO 8.r_REŠITVE del.l. Koža-čutila

BIOLOGIJA 8.r

MAT 8.r. (27. 3. 2020)

LUM 8 KOLICINSKO_BARVNO_NASPROTJE (1)

IP Likovno snovanje

SLJ_26., 27. 3., 1. 4. 2020

ANGLEŠČINA 8. RAZRED 27. 3. 2020


Ponedeljek, 16. 3. 2020

KEMIJA 8. razred Kovine in nekovine

GUM 16. 3. 2020 (Kresnik)

MAT 8.r. (16. 3. 2020)

8.r. – ŠPO – DELO NA DOMU

ANGLEŠČINA , DOP, ponedeljek 16. 3. 2020

 

Torek, 17. 3. 2020

8.r. – ŠZZ – ŠT – 23

KEM 8.r_ Alkalijske kovine

MAT 8.r. (17. 3. 2020)

RAZREDNA URA

Geografija 8

TIT 8 NAVODILO ZA DELO

TIT 8 KOVINE

 

Sreda, 18. 3. 2020

SLJ-18. 3. 2020

Resitve_SLJ_8

Navodila za DKE 8. razred (18. 3. in 25. 3. 2020)

MAT 8.r. (18. 3. 2020)

ZGODOVINA 8

 

Četrtek, 19. 3. 2020

SLJ-19. 3. 2020

ANGLEŠČINA 8. RAZRED, 19. 3. 2020

8.r. – ŠPO – ŠT – 48 – 19.3.2020

MULTIMEDIJA navodila za delo – 19. 3. 2020 in 26. 3. 2020

MULTIMEDIJA navodila za video – 19. 3. 2020 in 26. 3. 2020

GEOGRAFIJA 8

ZGODOVINA 8

 

Petek, 20. 3. 2020

SLJ-20. 3. 2020

Nabor gradiv LUM za delo na daljavo (16. – 27. 3. 2020)

LUM 8

MAT 8.r. (20. 3. 2020)

5. ura BIOLOGIJA

ANGLEŠČINA 8. RAZRED, 20. 3. 2020