7. razred

Gradiva za delo na domu:

Ponedeljek, 1. 6. 2020

SLJ-1. 6. 2020

GUM_7.A _1.6.2020_JD

MAT 7.r. (1. 6. 2020)

7.r. – ŠSP- ŠT – 33 – 1.6.2020

ANGLEŠČINA 7. RAZRED, 1. 6. 2020

ZGODOVINA 7

Torek, 2. 6. 2020

NARAVOSLOVJE 7.r,

SLJ-2. 6. 2020

ANGLEŠČINA 7. RAZRED, 2. 6. 2020

MAT DOP 7.r. (2. 6. 2020)

_______________________________________________________________________________________________________

Ponedeljek, 25. 5. 2020

SLJ-25. 5. 2020

ZGO 7 VPRAŠANJA

MAT 7.r. (25. 5. 2020)

ANGLEŠČINA 7. RAZRED, 25. 5. 2020

Torek, 26. 5. 2020

SLJ- 26. 5. 2020 (1. ura)

SLJ- 26. 5. 2020(2. ura)

NARAVOSLOVJE 7.r

TVZ

ANGLEŠČINA 7. RAZRED, 26. 5. 2020

Sreda, 27. 5. 2020

DKE 7_POSEBNE POTREBE_27_5_20

NARAVOSLOVJE 7.r

MAT 7.r. (27. 5. 2020)

ANGLEŠČINA 7. RAZRED, 27. 5. 2020

Četrtek, 28. 5. 2020

NARAVOSLOVJE 7.r

MAT 7.r. (28. 5. 2020)

ANGLEŠČINA 7. RAZRED, 28. 5. 2020

GEOGRAFIJA 7 (ČETRTEK)

Petek, 29. 5. 2020

SLJ- 26., 29. 5. 2020

GEOGRAFIJA 7 (PETEK)

LUM 7 Komplementarno_barvno_nasprotje

MAT 7.r. (29. 5. 2020)

ZGO 7 VPRAŠANJA

___________________________________________________________________________________________________________________________

Ponedeljek, 18. 5. 2020

SLJ-18. 5. 2020

ZGODOVINA 7

GUM_7.A _18.5.2020_JD

MAT 7.r. (18. 5. 2020)

7.r. – ŠSP – ŠT. – 31 – 18.5.2020

ANGLEŠČINA 7. RAZRED, 18. 5. 2020

Torek, 19. 5. 2020

DKE 7_DZ od 37 do 40

NARAVOSLOVJE 7.r

SLJ-19. 5. 2020

MAT DOP 7.r. (19. 5. 2020)

ANGLEŠČINA 7. RAZRED, 19. 5. 2020

TIT 7 OCENJEVANJE   OCENJEVANJE TIT 7 JAKOBSKI DOL

Sreda, 20. 5. 2020

NARAVOSLOVJE 7.r

SLJ_DOP-20. 5. 2020

MAT 7.r. (20. 5. 2020)

ANGLEŠČINA 7. RAZRED, 20. 5. 2020

7.r. – ŠPO – ŠT. – 59, 60 – 20.5. – 21.5.2020

Četrtek, 21 .5. 2020

NARAVOSLOVJE 7.r

SLJ_DOP_rešitve

MAT 7.r. (21. 5. 2020)

7.r. – ŠPO – ŠT. – 59, 60 – 20.5. – 21.5.2020

ANGLEŠČINA 7. RAZRED, 21. 5. 2020

Petek, 22 .5. 2020

Geografija 7 (petek)

ZGO 7 VPRAŠANJA

SLJ-22. 5. 2020

MAT 7.r. (22. 5. 2020)

LUM 7 Komplementarno_barvno_nasprotje

Ponedeljek, 25. 5. 2020

7.r. – ŠSP – ŠT. – 32 – 25.5.2020

GUM_7.A _25.5.2020_JD

Torek, 26. 5. 2020

 

Sreda, 27. 5. 2020

7.r. – ŠPO – ŠT. – 61 – 27.5.2020

Četrtek, 28 .5. 2020

7.r. – ŠPO – ŠT. – 62 – 28.5.2020

 

_____________________________________________________________________________________________________

Ponedeljek, 11. 5. 2020

SLJ-11. 5. 2020

GUM_7.A _11.5.2020_JD

ANGLEŠČINA 7. RAZRED 11. 5. 2020

MAT 7.r. (11. 5. 2020)

VPRAŠANJA ZA PONOVITEV SNOVI

Torek, 12. 5. 2020

NARAVOSLOVJE 7. r,

SLJ-12. 5. 2020

TIT NAPOTKI ZA PREVERJANJE      LASTNOSTI US     PREVERJANJE US 1. DEL            RAZVRŠČANJE UMETNIH SNOVI PREVERJANJE

SUROVINE, POLIZDELKI US – PREVERJANJE              UMETNA G

RU 7.r. (12. 5. 2020)

ANGLEŠČINA 7. RAZRED, 12. 5. 2020

Sreda, 13. 5. 2020

NARAVOSLOVJE 7.r

7.r. – ŠPO – ŠT. – 57, 58 – 13.5 – 14.5.2020

DKE DRŽAVLJANSTVO IN NARODNA PRIPADNOOST 7

MAT 7.r. (13. 5. 2020)

ANGLEŠČINA 7. RAZRED, 13. 5. 2020

Četrtek, 14. 5. 2020

GEOGRAFiJA 7

NARAVOSLOVJE 7. r

7.r. – ŠPO – ŠT. – 57, 58 – 13.5 – 14.5.2020

ANGLEŠČINA 7. RAZRED, 14. 5. 2020

MAT 7.r. (14. 5. 2020)

Petek, 15. 5. 2020

____ZGODOVINA 7 (PETEK)

SLJ-15. 5. 2020

LUM 7 Kompozicija 15. 5. 2020

LUM 7 KOMPOZICIJA_RISBE

MAT 7.r. (15. 5. 2020)

__________________________________________________________________________________________________

 

 

Ponedeljek, 4. 5. 2020

SLJ-4. 5. 2020

GUM_7.A_4.5.2020_JD

ANGLEŠČINA 7. RAZRED, 4. 5. 2020

MAT 7.r. (4. 5. 2020)

7.r. – ŠSP – ŠT. – 29 – 4.5.2020

Zgodovina 7 (ponedeljek in petek)

Torek, 5. 5. 2020

TIT 7 05. 05. 2020

SLJ-5. 5. 2020_1. ura

SLJ-5. 5. 2020_2. ura

NARAVOSLOVJE 7.r

MAT DOP 7.r. (5. 5. 2020)

ANGLEŠČINA 7. RAZRED, 5. 5. 2020

TURSITIČNA VZGOJA.docx (torek)

Sreda, 6. 5. 2020

DKE 7_DELO OD DOMA_6_5_20

NARAVOSLOVJE 7.r rešitve

NARAVOSLOVJE 7.r

SLJ_dopolnilni pouk

MAT 7.r. (6. 5. 2020)

ANGLEŠČINA 7. RAZRED, 6. 5. 2020

 

Četrtek, 7. 5. 2020

NARAVOSLOVJE 7.r

7.r. – ŠPO – ŠT. – 56 -7.5.2020

SLJ_DOP-6. 5. 2020_povedek_rešitve

MAT 7.r. (7. 5. 2020)

ANGLEŠČINA 7. RAZRED, 7. 5. 2020

GEOGRAFiJA 7

 

Petek, 8. 5. 2020

MAT 7.r. (8. 5. 2020)

Zgodovina 7 (ponedeljek in petek)

SLJ-8. 5. 2020

GEOGRAFiJA 7

Likovno snovanje Glasba kot likovni motiv

LUM 7 Kompozicija 8. 5. 2020

LUM 7 KOMPOZICIJA_RISBE

 

Ponedeljek, 11. 5. 2020

7.r. – ŠSP – ŠT. – 30 – 11.5.2020

 

Ponedeljek, 20. 4. 2020

SLJ-20., 21., 24. 4. 2020

Zgodovina 7 (ponedeljek)

GUM_7.A_20.4.2020_JD

ANGLEŠČINA 7. RAZRED, 20. 4. 2020

MAT 7.r. (20. 4. 2020)

7.r. – ŠSP – ŠT. – 28 – 20.4.2020

Torek, 21. 4. 2020

NARAVOSLOVJE 7.r

ANGLEŠČINA 7. RAZRED, 21. 4. 2020

RU 7.r. (21. 4. 2020)

Sreda, 22. 4. 2020

NARAVOSLOVJE 7.r

7.r. – ŠPO – ŠT. – 53 – 22.4.2020

DKE 7r_8r_za 22_4_20_NAVODILA

MAT 7.r. (22. 4. 2020)

ANGLEŠČINA 7. RAZRED, 22. 4. 2020

Četrtek, 23. 4. 2020

NARAVOSLOVJE 7.r

OBVESTILO ZA BRALNO ZNAČKO_april 20

7.r. – ŠPO – ŠT. – 54 – 23.4.202

MAT 7.r. (23. 4. 2020)

ANGLEŠČINA 7. RAZRED, 23. 4. 2020

Geografija 7 (četrtek, petek)

Petek, 24. 4. 2020

Geografija 7 (četrtek, petek)

LUM 7 prostorsko oblikovanje 

Zgodovina 7 (petek)

MAT 7.r. (24. 4. 2020)

 

Torek, 14. 4. 2020

SLJ-14. in 17. 4. 2020

NARAVOSLOVJE 7.r

RELIGIJE 7_r_GOVORNI NASTOPI

ANGLEŠČINA 7. RAZRED, 14. 4. 2020

MAT DOP 7.r. (14. 4. 2020)

TIT 7 NAVODILO 14. IN 21. 04. 2020          UMETNE SNOVI

Sreda, 15. 4. 2020

SLJ-dopolnilni pouk_dramatika

NARAVOSLOVJE 7.r

MAT 7.r. (15. 4. 2020)

7.r. – ŠPO – ŠT. – 51 – 15.4.2020

ANGLEŠČINA 7. RAZRED, 15. 4. 2020

Četrtek, 16. 4. 2020

NARAVOSLOVJE 7.r

NARAVOSLOVJE_rešitve

7.r. – ŠPO – ŠT. – 52 – 16.4.2020

MAT 7.r. (16. 4. 2020)

SLJ-dopolnilni_dramatika_rešitve

ANGLEŠČINA 7. RAZRED, 16. 4. 2020

geografija 7 (četrtek)

Petek, 17. 4. 2020

SLJ-14. in 17. 4. 2020

MAT 7.r. (17. 4. 2020)

LUM 7 prostorsko oblikovanje 17. 4. 2020

LUM 7 Prostorsko_oblikovanje

IP Likovno snovanje 17. 4.

Geografija 7 (petek)

Zgodovina 7 (petek)

 

_______________________________________________________________________________________________________

Ponedeljek, 6. 4. 2020

SLJ-6. 4. 2020

MAT 7.r. (6. 4. 2020)

ZGODOVINA 7 (PONEDELJEK)

GUM_7.A_6.4..2020_JD

ANGLEŠČINA 7. RAZRED, 6. 4. 2020

7.r. – ŠSP – ŠT. – 27 – 6.4.2020

Torek, 7. 4. 2020

SLJ-7. 4. 2020

NARAVOSLOVJE 7.r

MAT 7.r. (7. 4. 2020)

TURSITIČNA VZGOJA.docx (torek)

ANGLEŠČINA 7. RAZRED, 7. 4. 2020

Sreda, 8. 4. 2020

NARAVOSLOVJE 7.r,

MAT 7.r. (8. 4. 2020)

Program za DKE 7 na dalavo_3

ANGLEŠČINA 7. RAZRED, 8. 4. 2020

7.r. – ŠPO – ŠT. – 49 – 8.4.2020

Četrtek, 9. 4. 2020

SLJ-9. 4. 2020

geografija 7 (četrtek)

NARAVOSLOVJE 7.r

NAR 7.r REŠITVE – PREIZKUSI SVOJE ZNANJE

7.r. – ŠPO – ŠT. – 50 – 9.4.2020

ANGLEŠČINA 7. RAZRED, 9. 4. 2020

Petek, 10. 4. 2020

ŠPORTNI DAN-ŠPORTNOVZGOJNI KARTON

SLJ-navodila za govorni nastop

—————————————————————————————————————————————————————-

Ponedeljek, 30. 3. 2020

SLJ-30. 3. 2020

MAT 7.r. (30. 3. 2020)

GUM_7.A _30.3.2020_JD

7.r.-ŠSP-ŠT.-26-30.3.2020

ANGLEŠČINA 7. RAZRED, 30. 3. 2020

Zgodovina 7 (ponedeljek in petek)

Torek, 31. 3. 2020

SLJ-31. 3., 3. 4. 2020

NARAVOSLOVJE 7.r

7. razred_Glasbeni posnetki v MP3 formatu

MAT DOP 7.r. (31. 3. 2020)

TVZ

ANGLEŠČINA  7. RAZRED, 31. 3. 2020

Sreda, 1. 4. 2020

NARAVOSLOVJE_ rešitve

NARAVOSLOVJE 7.r – sreda

PROGRAM ZA DKE 7_na daljavo[5456]

SLJ-DOPOLNILNI POUK -1. 4. 2020 

SLJ-dopolnilni pouk rešitve

7.r. – ŠPO – ŠT. – 47 – 1.4.2020

ANGLEŠČINA 7. RAZRED, 1. 4. 2020

MAT 7.r. (1. 4. 2020)

Četrtek, 2. 4. 2020

NARAVOSLOVJE 7.r

geografija 7 (četrtek)

ANGLEŠČINA 7. RAZRED, 2.4. 2020

MAT 7.r. (2. 4. 2020)

7.r. – ŠPO – ŠT. – 48 – 2.4.2020

Petek, 3. 4. 2020

SLJ-31. 3., 3. 4. 2020

zgodovina 7 (petek)

Geografija 7 (petek)

IP-LS (1)

LUM 7 Barvna_podobnost

LUM 7 BARVNA PODOBNOST

MAT 7.r. (3. 4. 2020)


Ponedeljek, 23. 3. 2020

MAT 7.r. (23. 3. 2020)

GUM_7.A _23.3.2020_JD

7.r. – ŠSP – ŠT. – 25 – 23.3.2020

ANGLEŠČINA 7. RAZRED, 23. 3. 2020

zgodovina 7 ponedeljek

SLJ-23. 3. 2020

Torek, 24. 3. 2020

2. ura NARAVOSLOVJE

SLJ-24. 3. 2020_1.ura

SLJ-24. 3. 2020_2.ura

RU 7.r. (24. 3. 2020)

ANGLEŠČINA 7.RAZRED, 24. 3. 2020

TURISTIČNA VZGOJA

TIT 7 NAVODILO ZA DELO DOMA docx

TIT 7UMETNE SNOVI

Sreda, 25. 3. 2020

1. ura NARAVOSLOVJE

MAT 7.r. (25. 3. 2020)

ANGLEŠČINA 7. razred, 25. 3. 2020

7.r.-ŠPO-ŠT.-46-25.3.2020

Četrtek, 26. 3. 2020

NARAVOSLOVNI DAN – Energetika

Petek, 27. 3. 2020

SLJ-27. 3. 2020

MAT 7.r. (27. 3. 2020)

ZGODOVINA 7 (PETEK)

GEOGRAFIJA 7.docx (petek)

LUM 7 Barvna_podobnost

IP Likovno snovanje


Ponedeljek, 16. 3. 2020
GUM 16. 3. 2020 (Kresnik)

MAT 7.r. (16. 3. 2020)

7.r. – ŠSP – DELO NA DOMU

SLJ-16. 3. 2020

Resitve_SLJ_7

ANGLEŠČINA, 16. 3. 2020

ZGO-PONEDELJEK 16.docx ZGO 7

Torek, 17. 3. 2020

SLJ-17. 3. 2020

NAR 7.r _ utrjevanje

ANGLEŠČINA, torek, 17. 3. 2020

MAT DOP 7.r. (17. 3. 2020)

TIT 7 NAVODILO ZA DELO DOMA docx

TIT 7UMETNE SNOVI

Sreda, 18. 3. 2020

7.r. – ŠPO – ŠT. – 44 – 18.3.2020

NAR 7.r REŠITVE_PREIZKUSI SVOJE ZNANJE

NAR 7.r, 18.3.2020

DOP_slj-18. 3. 2020 DOP_slj-18. 3. 2020_rešitve

Navodila za DKE 7. razred (18. 3. in 25. 3. 2020)

ANGLEŠČINA 7. RAZRED, SREDA 18. 3. 2020

MAT 7.r. (18. 3. 2020)

Četrtek, 19. 3. 2020

2. ura NARAVOSLOVJE

7.r. – ŠPO – ŠT. – 45 – 19.3.2020

MAT 7.r. (19. 3. 2020)

ANGLEŠČINA, 7. RAZRED, 19. 3. 2020

GEOGRAFIJA 7_19. 3. 2020

Petek, 20. 3. 2020

SLJ-20. 3. 2020

Nabor gradiv LUM za delo na daljavo (16. – 27. 3. 2020)

ZGODOVINA 7

GEOGRAFIJA 7

MAT 7.r. (20. 3. 2020)